Termeni si Conditii

Art. 1 Acceptarea Termenilor și Condițiilor

Bine ați venit pe website-ul stoc24.ro!

Documentul (“Termeni și Condiții”) constituie acordul legal dintre dvs. Stoc24.ro iar accesarea și vizitarea Website-ului, înregistrarea unui cont pe Website și/sau folosirea serviciilor de publicare pe Website de anunțuri pentru vânzarea, cumpărarea sau închirierea de bunuri sau servicii înseamnă acceptarea în totalitate și necondiționată a acestor Termeni și Condiții, precum și a Politicii de Confidențialitate și a Politicii Cookie.

Art. 2 Definiții

 1. 2.1 Termenii folosiți în continuare vor avea următorul înțeles:
  • Furnizor sau Stoc24 – administratorul website-ului Stoc24.ro.
  • Pagina Stoc24 sau Website – pagina web stoc24.ro și toate subdomeniile acesteia. Site-urile și/sau paginile de internet ori alte componente ale acestora ce aparțin unor terți și care sunt accesate de către Utilizatori ca urmare a legăturilor sau trimiterilor disponibile pe site-ul www.stoc24.ro nu fac obiectul și nici nu intră în sfera acestei definiții. Astfel, pentru utilizarea acestora se vor aplica termeni și condiții de utilizare specifici, astfel cum sunt aceștia specificați pe website-urile/paginile respective, Stoc24 nefiind răspunzătoare și neasumându-și nicio obligație pentru conținutul respectivelor website-uri și/sau cu privire la orice alte legături (“link-uri”) sau trimiteri din acestea către alte website-uri sau pagini web.
  • Utilizator – orice persoană fizică, în vârstă de cel puțin 18 ani, cu capacitate de exercițiu deplină, care accesează Website-ul, fiind interesată de datele, informațiile, Anunțurile și/sau Serviciile furnizate in cadrul platformei, precum și orice persoană fizică (inclusiv persoană fizică autorizată) și/sau persoană juridică care creează un cont de utilizator si foloseste serviciile gratuite sau achiziționează pachetele, abonamentele și serviciile furnizate prin intermediul Website-ului.
  • Anunț – oferta publică lansată de un Utilizator cu scopul de a fi publicată de către Stoc24 prin intermediul Website-ului, cu privire la vânzarea, cumpararea sau închirierea unui Produs.
  • Produs – bun sau serviciu care poate fi comercializat conform legii și care nu încalcă limitele impuse prin acești Termeni și Condiții.
  • Anunț plătit– anunț care poate fi publicat de Utilizatori pe Pagina Stoc24 doar prin plata unei taxe către Furnizor.
  • Anunț gratuit – anunț care poate fi publicat de Utilizatori pe Pagina Stoc24 fără perceperea unei taxe de către Furnizor.
  • Limită Anunțuri Gratuite – Limita Anunțurilor Gratuite se consideră a fi atinsă în momentul în care Utilizatorul folosește ultimul Anunț Gratuit disponibil în oferta Furnizorului.
  • Operatori – persoane special instruite de către Furnizor pentru verificarea/moderarea conținutului Anunțurilor publicate de către Utilizatori pe Website.
 2. 2.2 Prin acordul dvs. referitor la acești Termeni și Condiții, dvs. declarați și garantați că aveți 18 ani și capacitate deplină de exercițiu sau, în cazul unei persoane juridice, sunteți o societate înmatriculată și funcționând în conformitate cu legile din România, iar reprezentanții dvs. sunt în mod valabil autorizați să exprime acordul dvs. legal cu privire la accesarea, vizitarea sau utilizarea, în orice alt mod, a Website-ul si/sau a Serviciilor.
 3. 2.3 Stoc24 își rezervă dreptul de a modifica sau de a actualiza oricând unilateral Termenii și Condițiile, cu respectarea dispozițiilor articolului 18 din prezentul document. Puteți accesa Termenii și Condițiile oricând la adresa: stoc24.ro/termeni-conditii.
 4. 2.4 Dacă vreo prevedere din acești “Termeni și Condiții” este considerată invalidă de către forurile legale competente, invaliditatea unei asemenea prevederi nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi ale “Termeni și Condiții”, acestea rămânând în vigoare.

Art. 3 Serviciile oferite

Stoc24.ro este o platformă de anunțuri online dedicată business-urilor unde poți publica anunțuri de vânzare, cumpărare și închiriere sau poți căuta printre anunțurile publicate deja de către alți Utilizatori.

Art. 4 Aspecte Generale

 • 4.1 Pentru a adăuga un Anunț, un Utilizator trebuie să dețină un cont pe website-ul Stoc24.ro și să fie autentificat(ă) în cont, apoi să completeze formularul care se deschide la click pe butonul ”Adaugă anunț”. Te rugăm să completezi date reale de contact, astfel încât să poți fi contactat de Cumpărători sau de utilizatorii care doresc mai multe informații despre produsul sau serviciul oferit de tine.
 • 4.2 Prin trimiterea Anunțului spre Publicare, Utilizatorul declară că este de acord în totalitate și necondiționat cu prevederile acestor Termeni și Condiții, fiind pe deplin de acord ca, în caz de nerespectare a acestora, să fie tras la răspundere conform prevederilor acestora. Utilizatorul își asumă în întregime răspunderea pentru conținutul Anunțului și pentru veridicitatea informațiilor publicate în Anunț și/sau comunicate Furnizorului.

Art. 5 Drepturile și Obligațiile Furnizorului

 • 5.1 Furnizorul se obligă să publice toate Anunțurile transmise de către Utilizatori prin intermediul Website-ului care sunt conforme cu prevederile/condițiile impuse prin prezentul document.
 • 5.2 Furnizorul se obligă să remedieze în cel mai scurt timp posibil eventualele disfuncționalități reclamate, legate de funcționarea Website-ului sau eventuale neconcordanțe între datele furnizate în Anunț de către Utilizator și datele publicate pe Website de către Furnizor.
 • 5.3 Furnizorul nu oferă nicio garanție Utilizatorilor că Website-ul va fi disponibil neîntrerupt, la timp, sigur sau fără erori. Furnizorul nu va fi responsabil pentru neafișarea Anunțurilor sau întreruperea afișării acestora din cauze ce exced, în orice mod, controlului său și nici pentru pagubele directe și/sau indirecte pe care Utilizatorul le-ar putea suferi din această cauză.
 • 5.4 Furnizorul nu este responsabil de întârzierile cauzate de defecțiuni tehnice apărute la nivelul colaboratorilor și/sau partenerilor săi.
 • 5.5 Furnizorul nu poate fi tras la răspundere pentru activitățile Utilizatorilor, în special pentru furnizarea de conținut eronat cu privire la datele Produsului sau serviciului ce face obiectul Anunțului. Stoc24 nu are obligația de a controla informațiile oferite de către utilizator și disponibile pe site. Materialul furnizat de către utilizator poate fi neplăcut, vătămător sau inexact, poate conține greșeli de scriere, singurul răspunzător pentru forma, conținutul sau exactitatea materialului furnizat este utilizatorul. În eventualitatea unei dispute cu unul sau mai mulți utilizatori, Furnizorul este absolvită de orice răspundere sau despăgubire (directă sau indirectă) de orice fel și de orice natură, cunoscută sau necunoscută, ivită în vreun mod care are legătură cu disputele.
 • 5.6 Furnizorul își rezervă dreptul de a șterge sau modifica parțial un Anunț, în cazul în care se constată că acesta încalcă Termenii și Condițiile, în orice mod, în special în cazul în care acesta are un conținut considerat jignitor sau calomnios, constituie concurență neloială, încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terțe persoane sau este contrar bunelor practici, care acționează în detrimentul Furnizorului, ori încalcă, în orice alt mod, vreo prevedere legală. De asemenea, Furnizorul își rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau șterge, în orice moment, și alte porțiuni din conținutul Website-ului.
 • 5.7 Furnizorul are dreptul de a șterge orice Anunț sau de a bloca conturile în cazul în care există suspiciunea că, prin intermediul Anunțurilor publicate sau a conturilor create, s-au adus sau se pot aduce prejudicii referitoare la securitatea activității altor Utilizatori ai serviciului. De asemenea, Furnizorul are dreptul de a șterge Anunțul sau de a bloca contul, în cazul în care Anunțul afectează în mod negativ reputația Furnizorului sau este, în orice alt fel, dăunător pentru Furnizor.
 • 5.8 În cazul în care echipa Stoc24 ia decizia suspendării / ștergerii unui cont pentru încălcarea repetată / flagrantă a Termenilor și Condițiilor prezentate, Utilizatorul nu va avea dreptul la rambursarea costurilor pentru pachetele sau promoțiile active.
 • 5.9 Pentru evitarea oricărui dubiu, opoziția formulată în temeiul articolului 7.11., nu afectează dreptul Utilizatorului de a depune o plângere în conformitate cu articolul 12 din prezentul document.
 • 5.10 Furnizorul declară că este titularul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală în legătură cu Website-ul, în afara Anunțurilor publicate pe Website de către Utilizatori, cu privire la care Utilizatorii acordă Furnizorului un drept neexclusiv de utilizare și punere la dispoziția publicului, în condițiile prevăzute în acest document.
 • 5.11 Furnizorul nu își asumă niciun fel de răspundere pentru conținutul sau veridicitatea Anunțurilor publicate. Furnizorul nu garantează în niciun fel și nicio măsura pentru calitatea, cantitatea, disponibilitatea sau orice alte aspecte ale Produselor descrise în Anunțuri.
 • 5.12 Potrivit legislației în vigoare, Furnizorul are obligația să informeze de îndată autoritățile publice competente despre activitățile cu aparență nelegală, desfășurate de destinatarii serviciilor sale sau despre informațiile cu aparență nelegală furnizate de Utilizatorii Website-ului.
 • 5.13 Furnizorul își rezervă dreptul de a stoca în baza de date anunțurile și adresele de contact furnizate de către utilizatori pe care poate să le folosească în scopuri publicitare cu respectarea Politicii de confidențialitate.
 • 5.14 Furnizorul își rezervă dreptul de a modifica prețul și caracteristicile Produselor, Abonamentelor sau Serviciilor și poate beneficia de acest drept fără notificări sau înștiințări prealabile.

Art. 6 Drepturile și Obligațiile Utilizatorilor

 • 6.1 Utilizatorul are dreptul de a folosi serviciile furnizate de Stoc24, atât timp cât nu se constată o încălcare a prevederilor Termenilor și Condițiilor.
 • 6.2 Utilizatorul își asumă răspunderea pentru conținutul Anunțurilor publicate și declară că acestea corespund cu starea reală de fapt și de drept a Produsului ce face obiectul Anunțului și că nu încalcă drepturile Furnizorului și/sau ale unor terțe persoane.
 • 6.3 Utilizatorul declară pe propria răspundere că este titularul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv al drepturilor de autor în privința conținutului publicat, inclusiv fotografii și este de acord ca acesta să fie pus la dispoziția publicului de către Furnizor, pe toate și oricare dintre platformele sale online, precum și prin alte mijloace de publicitate, cum ar fi: comunicate de presă, televiziune, bannere, panouri publicitare și Internet.
 • 6.4 Prin completarea formularului și/sau transmiterea Anunțului prin alte mijloace către Furnizor, spre punere la dispoziția publicului prin intermediul Website-ului, Utilizatorul declară că este de acord în totalitate și necondiționat cu Termenii și Conditiile Furnizorului.
 • 6.5 Utilizatorul se obligă să nu adauge anunțuri în categorii care nu au legătură cu conținutul anunțului.
 • 6.6 Prin crearea contului și acceptarea Termenilor și Condițiile Generale, Utilizatorul încheie un Acord cu Stoc24. Acordul poate fi reziliat de către Utilizator, prin ștergerea contului, în conformitate cu următoarele reguli:
 • 6.6.1 ștergerea unui cont este posibilă prin: trimiterea unei declarații de reziliere la adresa de e-mail: [email protected];
 • 6.6.2 odată cu eliminarea Contului, acordurile rămase între Stoc24 și Utilizator cu privire la serviciile furnizate ca parte a site-ului Web încetează să mai producă efecte;
 • 6.6.3 rezilierea Acordului va produce efecte numai pentru viitor, ceea ce înseamnă că plățile efectuate nu vor fi rambursabile. Furnizorul nu va fi obligat să restituie echivalentul sumelor neutilizate ca parte a serviciilor plătite;
 • 6.6.4 după ștergerea Contului sau încetarea acordului, Utilizatorul pierde accesul la informațiile furnizate sau generate în cursul utilizării Paginii Stoc24.
 • 6.7 În afara informațiilor legate de propriul Anunț, Utilizatorului îi este strict interzis să preia orice informații de pe Website în vederea republicării totale sau parțiale, sub orice formă, fără a avea acordul prealabil scris al Furnizorului în acest sens.
 • 6.8 Utilizatorilor le este interzisă crearea de conturi multiple pe Website în scopul evitării, printre altele, a limitelor de Anunțuri ce pot fi publicate gratuit. Stoc24 își rezervă dreptul de a face verificări pentru identificarea eventualelor conturi multiple, utilizând adresele de e-mail, numerele de telefon și adresele IP introduse de Utilizatori. Un Utilizator, persoană juridică, poate avea mai multe conturi, doar în cazul în care poate dovedi că acestea sunt create pentru a deservi filiale sau puncte de lucru diferite ale Utilizatorului.
 • 6.9 În cazul în care sunt identificate conturi multiple aparținând aceluiași Utilizator, Stoc24 va avea dreptul neîngrădit de ștergere a acestora. În același timp, Stoc24 va avea dreptul de a lua măsuri suplimentare față de Utilizatorii care fac uz de astfel de practici, precum ștergerea Anunțurilor și restricționarea accesului la serviciile Website-ului.
 • 6.10 Utilizatorii sunt avertizați asupra riscurilor de a tranzacționa cu oameni rău intenționați. Stoc24 foloseste mai multe tehnici de verificare a exactității informațiilor pe care ni le furnizează utilizatorii noștri când se înregistrează pe Site. Dar deoarece verificarea utilizatorilor pe Internet este dificilă, Furnizorul nu poate și nu confirmă identitatea utilizatorilor.

Art. 7 Verificarea/Moderarea Anunțurilor și a Conturilor

 • 7.1 Verificarea/moderarea Anunțurilor publicate pe Website de către Operatorii Furnizorului are ca scop înlăturarea Anunțurilor incomplete, evident incorecte și/sau care nu respectă prevederile legale aplicabile în România sau prevederile Termenilor și Condițiilor (de exemplu, au un conținut jignitor sau calomnios, sunt contrare bunelor practici, induc în eroare Utilizatorii etc.), încercând astfel să se ofere celorlalți Utilizatori un număr cât mai mic de Anunțuri eronate.
 • 7.2 Nu pot fi publicate Anunțuri false, interpretabile sau care conțin date cu caracter personal în cadrul descrierii lor.
 • 7.3 Nu sunt admise spre publicare Anunțuri care conțin poze care prezintă sigla altor site-uri. Nu sunt admise spre publicare Anunțurile care conțin poze care încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale terților. Utilizatorii au obligația de a se asigura că Anunțurile publicate de către aceștia respectă în totalitate drepturile de proprietate intelectuala ale terților.
 • 7.4 Nu sunt admise spre publicare Anunțuri pentru:
 • – droguri, respectiv plantele și substanțele stupefiante ori psihotrope sau amestecurile care conțin asemenea plante și substanțe, astfel cum sunt definite prin Legea nr. 143/2000, precum și precursorii acestora și orice alte plante, substanțe și amestecuri cu efecte similare;
 • – băuturi alcoolice, fără respectarea reglementărilor în vigoare;
 • – produse din tutun fără respectarea reglementărilor legale;
 • – substanțe chimice și pesticide cu regulament special de comercializare;
 • – materiale cu caracter obscen, respectiv obiecte, gravuri, fotografii, holograme, desene, scrieri, imprimate, embleme, publicații, filme, înregistrări video și audio, spoturi publicitare, programe și aplicații informatice, piese muzicale, precum și orice alte forme de exprimare care prezintă explicit sau sugerează o activitate sexuală;
 • – articole sau fotografii cu conținut care incită la ură, rasism, xenofobie și conflicte între națiuni, pe baza diferențelor naționale, etnice, rasiale, religioase sau nereligioase;
 • – servicii ghicitoare, clarvăzătoare, tarot și alte activități similare;
 • – bunuri care provin din săvârșirea oricărei infracțiuni, inclusiv, dar fără a se limita la bunurile obținute prin furt, tâlhărie, înșelăciune;
 • – orice produse sau servicii care încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unui terț, inclusiv muzică, filme, software sau alte opere care încalcă drepturile de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală;
 • – bunuri de natură să inducă în eroare Utilizatorii cu privire la calitățile esențiale ale acestora sau cu privire la însăși existența bunului respectiv;
 • – servicii matrimoniale, servicii care presupun sau sugerează activități sexuale, activități de videochat, servicii de escortă, masaj erotic sau alte servicii asemănătoare;
 • – oferte sau cereri de locuri de muncă în legătură cu sau care implică masaj erotic, participarea în filme pentru adulți, servicii care presupun sau sugerează activități sexuale, activități de videochat, servicii de escortă sau alte servicii asemănătoare;
 • – oferte de locuri de muncă tip multi-level marketing (sistemele de vânzări de tip piramidal) sau de lucru de acasă online;
 • – explozibili și articole pirotehnice (artificii, petarde), cu excepția articolelor pirotehnice de divertisment din categoria F1, în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 1102/2014 privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a articolelor pirotehnice;
 • – arme și muniții interzise, arme și muniții letale supuse autorizării, precum și arme și muniții neletale, inclusiv arme militare, arme de vânătoare, arme de asomare, arme cu tranchilizante, arme de colecție, arme de panoplie și arme albe (baionete, săbii, spade, florete, pumnale, cuțite, sisuri, boxuri, castete, arbalete, arcuri, bâte, măciuci și bastoane telescopice), cu excepția armelor care se încadrează în categoria E – Alte categorii de arme și dispozitive neletale potrivit Legii nr. 295/2004, comercializate în condițiile legii;
 • – servicii de împrumut, amanet, creditare, cămătărie sau alte activități similare;
 • – organe umane;
 • – specii de faună și floră protejate de lege, animale pe cale de dispariție;
 • – anunțuri prin care se oferă, spre montă (împerechere)/reproducere, animale de companie;
 • – comercializarea animalelor de companie fără obținerea și deținerea documentelor de autorizare prevăzute de lege (certificat pedigree, carnet de sănătate, alte documente de origine). Anunțurile de comercializare a animalelor de companie trebuie să respecte OUG 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, Legea 60/2004 pentru Ratificarea Convenției Europene pentru protecția animalelor de companie, OUG 55/2002 pentru regimul de deținere a câinilor periculoși sau agresivi, precum și orice restricții impuse de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor sau de autoritățile locale. În cazul anunțurilor de vânzare a câinilor și/sau pisicilor, Utilizatorul se obligă să menționeze în descrierea Anunțului codul de pedigree aferent certificatului pe care îl deține pentru animalul de companie. Furnizorul își rezervă dreptul de a-i solicita Utilizatorului documente de origine și clarificări suplimentare cu privire la Anunțul postat, precum carnetul de sănătate al câinelui/pisicii oferit spre vânzare.
 • – prestarea serviciilor sau comercializarea produselor/echipamentelor privind modificarea sistemelor de control al emisiilor de NOx ale autovehiculelor, conform art. 14, alin. 1, lit. h) din OG nr. 78/2000 cu modificările și completările ulterioare.
 • – comercializarea fildeșului (ivoriului) sau a oricărui produs care conține fildeș.
 • 7.5 Nu pot fi publicate Anunțuri care conțin link-uri către alte website-uri concurente.
 • 7.6 Nu este permisă manipularea cuvintelor cheie din conținutul Anunțului (introducerea în titlul sau descrierea Anunțului de cuvinte cheie care nu au legătură cu Produsul/serviciul oferit sau termeni ce descriu oferta dvs.: ex. „oferta limitată”, „super pret” etc.).
 • 7.7 Nu pot fi publicate Anunțuri în altă limbă decât cea Română sau care conțin un limbaj necorespunzător.
 • 7.8 Nu se admit Anunțuri care conțin ca date de contact numere de telefon cu suprataxă.
 • 7.9 În cazul în care se încearcă publicarea unui anunț care face referire la una dintre Acțiunile interzise prezentate mai sus, ne rezervăm dreptul de a elimina anunțul fără anunțarea în prealabil a deponentului utilizator. Prin transmiterea de conținut care se încadrează în Acțiuni interzise, sunteți de acord cu faptul că sunteți singurul responsabil și veți despăgubi stoc24 în cazul producerii vreunui prejudiciu, de asemenea vă asumați răspunderea civilă și penală care decurge din încălcarea legilor în vigoare.
 • 7.10 Ca urmare a constatării nerespectării oricăror dintre prevederile prezentului document de către oricare dintre Anunțurile publicate pe Website (inclusiv cele plătite pentru a fi promovate sau plătite deoarece depășesc numărul de Anunțuri gratuite), Operatorii Furnizorului vor avea dreptul, în funcție de situația concretă, de la caz la caz:
 • 7.10.1 fie să modifice parțial Anunțul, în măsura în care acest lucru este posibil, astfel încât să se evite ștergerea Anunțului respectiv de pe Website și să se îndrepte erorile sau inadvertențele constatate;
 • 7.10.2 fie să se întrerupă continuitatea publicării Anunțului, prin refuzarea lui. Refuzarea Anunțului înseamnă dezactivarea postării acestuia de pe Website.
 • 7.11 Utilizatorul are oportunitatea de a contesta decizia privind blocarea conținutului trimis sau publicat de acesta prin transmiterea unei obiecții Furnizorului, oferind informații cu privire la conținutul blocat. Dispozițiile care reglementează procedura reclamațiilor se aplică în consecință.
 • 7.12 Dacă opoziția menționată la punctul 7.11. este întemeiată sau dacă circumstanțele care atestau nelegalitatea sau neconformitatea conținutului blocat în raport cu dispozițiile prezentului Regulament au încetat să mai existe:
 • 7.12.1 Conținutul blocat este restabilit și publicat pe website;
 • 7.12.2 Dacă Anunțul blocat a fost acoperit de unul dintre Serviciile Plătite, taxa percepută pentru publicarea Anunțului și prestarea Serviciilor Plătite asociate cu Anunțul va fi returnată într-un cuantum proporțional cu perioada în care Serviciul nu a fost prestat, sub forma unor pachete adiționale / cupoane dedicate reutilizării Serviciilor, într-un termen de 90 de zile de la ștergerea Anunțului.
 • 7.13 Dacă opoziția este considerată nefondată sau obiecția nu este formulată de Utilizator în termen de 7 zile de la obținerea informațiilor specificate la punctul 7.11.:
 • 7.13.1 Conținutul blocat este irevocabil îndepărtat;
 • 7.13.2 Dacă Anunțul blocat a fost acoperit de unul dintre Serviciile Plătite, taxa percepută pentru publicarea Anunțului și prestarea Serviciilor Plătite asociate cu Anunțul va fi returnată într-un cuantum proporțional cu perioada în care Serviciul nu a fost prestat, sub forma unor pachete adiționale / cupoane dedicate reutilizării Serviciilor, într-un termen de 90 de zile de la ștergerea Anunțului.
 • 7.14 În cazul în care este refuzat la moderare un Anunț, Anunțul respectiv este considerat ca fiind folosit, în contorizarea numărului de Anunțuri rămase disponibile spre publicare.
 • 7.15 Nu este admisă publicarea de multiple anunțuri referitoare la aceleași produse / servicii. Dacă Utilizatorul dorește adăugarea unui nou anunț pentru produse / servicii deja existente în contul său, acesta trebuie să marcheze ca si vândute anunțurile anterioare în secțiunea corespunzătoare din administrarea produselor.
 • 7.16 În cazul achiziționării de pachete de Anunțuri, respingerea la moderare a unui Anunț din pachet duce la scăderea numărului de Anunțuri disponibile din pachet. Mai exact, Anunțul nefolosit nu este re-adăugat la numărul de Anunțuri disponibile, iar sumele achitate de Utilizatori cu ocazia achiziționării pachetului de Anunțuri nu se returnează.
 • 7.17 În cazul în care Utilizatorul publică în mod repetat Anunțul fără a remedia problemele semnalate, Furnizorul își rezervă dreptul de a bloca accesul Utilizatorului la contul de utilizator.
 • 7.18 Furnizorul poate valida conturile Utilizatorilor Paginii Stoc24 folosind verificarea prin SMS, sau E-MAIL scopul fiind acela de a se asigura că fiecare cont este asociat unui Utilizator real și unic. Nu este percepută nicio taxă pentru validarea Utilizatorilor, întregul serviciu fiind oferit gratuit de Furnizor.
 • 7.19 Dacă nu există activitate în contul Utilizatorului timp de 24 de luni, Furnizorul își rezervă dreptul de a șterge respectivul cont, inclusiv toate datele personale stocate în cont, ceea ce înseamnă că Utilizatorul nu îl mai poate accesa și utiliza. Cu toate acestea, Furnizorul nu va șterge contul în cazul în care acesta conține tranzacții deschise sau Utilizatorul are dreptul la o rambursare a creditului de la Furnizor. Înainte de a șterge contul, Furnizorul va contacta Utilizatorul pentru a confirma că nu mai dorește să continue utilizarea contului.
 • 7.20 Când folosiți funcția de chat a platformei noastre pentru a comunica cu alți utilizatori, vă rugăm să aveți în vedere faptul că aceste conversații nu sunt private și pot fi colectate și / sau citite de către Furnizor. Acceptând prezentul document, acceptați și recunoașteți că Furnizorul poate accesa și analiza comunicarea Utilizatorului realizată prin funcția de chat, în scopul asigurării siguranței și securității clienților, prevenirea fraudei și îmbunătățirea produsului.
 • 7.21 Orice formă de comunicare între membrii site-ului reprezintă în totalitate proprietatea utilizatorilor în cauză, iar stoc24 nu poate și nu garantează sub nicio formă calitatea, acuratețea și integritatea conținutului transmis prin intermediul acestor forme de comunicare.

Art. 8 Publicarea și Achiziționarea Anunțurilor

 • 8.1 Utilizatorul va beneficia de un număr gratuit de anunțuri, vizibil în contul său de utilizator.
 • 8.2 Anunțurile nefolosite au o valabilitate nelimitată.
 • 8.3 În cazul anunțurilor folosite, valabilitatea acestora este de 30 (treizeci) de zile de la data postării lor, iar acestea nu se reînnoiesc gratuit după expirare.
 • 8.4 După consumarea tuturor anunțurilor gratuite, Utilizatorul are posibilitatea de a achziționa pachete suplimentare de anunțuri conform opțiunilor disponibile în contul de utilizator.
 • 8.5 Alternativ, utilizatorii pot achiziționa abonamentul Business lunar pentru anunțuri nelimitate, profil avansat al companiei, insigna de vanzator verificat și valabilitate nelimitata a anunțurilor pe durata valabilității abonamentului.

Art. 9 Promovarea Anunțurilor

 • 9.1 Utilizatorul poate opta pentru achiziționarea unor servicii de promovare a anunțurilor în interiorul website-ului, în diferite secțiuni cheie, corespunzător semnalate.
 • 9.2 Opțiunile de promovare a anunțurilor sunt vizibile în contul Utilizatorilor atât la postarea inițială a anunțului cât și ulterior la editarea / vizualizarea acestora.
 • 9.3 Utilizatorii pot achiziționa concomitent mai multe servicii de promovare.
 • 9.4 În cazul expirării unui produs, sau în cazul în care un anunț promovat este deazactivat de către Utilizator, serviciul de promovare nu se reportează și nu poate fi utilizat pentru promovarea unui Produs diferit. Astfel, suma plătită pentru promovarea anunțului nu va fi încărcată în contul Stoc24.ro și nici nu va fi restituită.

Art. 10 Modalități de Plată

 • 10.1 Prețurile pentru Servicii, Abonamente sau Pachete Suplimentare sunt afișate pe Website înainte de momentul achiziției lor.
 • 10.2 Se poate efectua plata online cu cardul personal sau al firmei dumneavoastră, în condiții de siguranță deplină. Cardurile acceptate la plată sunt cele emise sub siglele VISA (Classic și Electron) și MASTERCARD (inclusiv Maestro, dacă au cod CVV2/CVC2).
 • 10.3 Nu este perceput niciun comision suplimentar pentru tranzacții.
 • 10.4 Procesarea datelor de card se face în mod exclusiv pe serverele PlatiOnline.
 • 10.5 Siguranța informațiilor dvs. este garantată de faptul că PlatiOnline nu stochează datele confidențiale ale cardului dvs, ci le trimite criptat pe o conexiune securizată către banca procesatoare. În acest fel informațiile dvs. sunt în sigurantă.
 • 10.6 Indiferent de valuta pe care o aveți în cont, tranzacțiile se fac în lei, la cursul de schimb al băncii dumneavoastră
 • 10.7 Tranzactia va aparea pe extrasul de cont cu numele

Art. 11 Sistemul de evaluare ( rating si feedback)

 • 11.1 În cadrul Website-ului, este pus la dispoziție un sistem de evaluare, care permite Utilizatorului să ofere celorlalți Utilizatori o evaluare subiectivă asupra experienței tranzacționale avute. Experiența tranzacțională se evaluează, în mod special, în funcție de: existența unei descrieri clare și serioase a Produsului, modul de comunicare între Utilizatori, receptivitate, implicare, timpul de achiziționare si/sau livrare a Produsului, punctualitate, etc. Baza evaluării este contactul dintre Utilizatori, sub orice formă, și nu exclusiv încheierea efectivă unei tranzacții.
 • 11.2 Evaluarea este realizează în modalitatea, forma, termenul și categoriile indicate pe Website.
 • 11.3 Evaluarea nu poate să contravină dispozițiilor prezentului document și dispozițiilor legale, și, în special, nu va conține:
 • – cuvinte vulgare, conținut obscen, pornografic sau conținut care incită la ură, rasism, xenofobie și conflicte între națiuni;
 • – adrese web sau link-uri către alte site-uri web;
 • – conținut publicitar, alt conținut comercial;
 • – date ale Utilizatorilor sau ale altor persoane fizice, în special: nume și prenume, locul de reședință, numărul de telefon sau adresa de e-mail, numărul de cont bancar,
 • – conținut care încalcă drepturile terților, inclusiv drepturile de proprietate intelectuală, bunele maniere, drepturile personale sau reputația altor Utilizatori sau terți,
 • – conținut care este rezultatul unui acord cu alți Utilizatori sau terți pentru a influența corectitudinea și transparența evaluării;
 • – conținut fals, defăimător sau fapte de concurență neloială.
 • 11.4 Furnizorul își rezervă dreptul de a exclude o enumite evaluări din ratingul mediu al Utilizatorului sau de a șterge o evaluar, total sau partial, atunci când o evaluare sau un feedback:
 • – se referă la un alt Utilizator decât cel evaluat;
 • – este emisă de Utilizator pentru el însuși;
 • – este emisă de angajații, sau rudele Utilizatorului evaluat;
 • – este emisă ca urmare a contactului cu Utilizatorul realizat exclusiv în scopul emiterii unui rating și a unei evaluări (de exemplu, pentru a ridica sau a subestima artificial credibilitatea Utilizatorului);
 • – este emisă dintr-un Cont creat pe baza unei adrese de e-mail temporare;
 • – a fost realizat într-un mod care indică automatizarea expunerii sau prin intermediul unor soluții care evită analiza traficului de rețea;
 • – încalcă Condițiile de Utilizare în orice alt mod.
 • 11.5 Pentru scopul evaluării, la momentul emiterii sale, Utilizatorul acordă Furnizorului un drept neexclusiv, nelimitat teritorial și fără taxă, de utilizare și punere la dispoziția publicului, în condițiile prevăzute în acest document.

Art. 12 Procedura de depunere și soluționare a plângerilor și sesizărilor primite din partea Utilizatorilor

 • 12.1 Orice Utilizator poate depune o plângere sau sesizare care privește sau are legătură cu serviciile oferite de Furnizor, respectiv Anunțurile transmise/publicate/nepublicate de Stoc24 pe Website, în termen de maxim 7 zile de la data producerii evenimentului și/sau apariției cazului sesizat.
 • 12.2 Un Utilizator poate formula o reclamație în următoarele situații:
 • – pretinsa nerespectare de către Furnizor a obligațiilor impuse de prezentul document și de Regulamentul (UE) 2019/1150 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind promovarea echității și a transparenței pentru întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online;
 • – prezența unor dificultăți tehnice în ceea ce privește funcționarea Paginii, de natură să afecteze utilizarea serviciilor oferite de Furnizor;
 • – întreprinderea unor activități/ luarea unor măsuri de către Furnizor, de natură să afecteze situația Utilizatorului;
 • – blocarea, de către Furnizor, a conținutului selectat, publicat sau trimis de Utilizator sau blocarea Contului Utilizatorului.
 • 12.3 Utilizatorii au posibilitatea să transmită Furnizorului oricând plângeri și/sau sesizări cu privire la activitățile cu aparență nelegală desfășurate de un Utilizator al Website-ului care privesc și/sau au legătura cu serviciile furnizate de Stoc24, ori cu privire la informațiile cu aparență nelegală furnizate de un Utilizator al Website-ului, despre care au cunoștință.
 • 12.4 Plângerile vor fi depuse la adresa de email : [email protected] .
 • 12.5 Plângerile și/sau sesizările transmise Furnizorului vor include datele de identificare a Utilizatorului, numărul de identificare a Anunțului ce face obiectul plângerii (dacă reclamația sau sesizarea priveste un anumit Anunț), precum și orice alte date necesare Furnizorului în vederea identificării evenimentului sesizat și/sau a Anunțului reclamat (după caz) și o descriere cât mai detaliată a motivului pentru care a fost înaintată plângerea/sesizarea, astfel încat Furnizorul să o poată soluționa în cel mai scurt timp posibil.
 • 12.6 Plângerile/sesizările vor fi analizate și vor primi răspuns în termen de maxim 30 de zile lucrătoare de la primirea acestora de către Furnizor, în cazul în care au fost însoțite de un set complet de date necesare identificării Utilizatorului, Anunțului și/sau a problemei. În situația în care petentul nu a transmis Furnizorului toate datele necesare identificării problemelor semnalate și soluționării plângerii/sesizării respective, acesta va fi înștiințat de Furnizor cu privire la informațiile lipsă, urmând ca termenul de soluționare de mai sus să fie prelungit corespunzător.
 • 12.7 Pentru a se adresa Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Utilizatorul poate accesa link-ul: http://www.anpc.gov.ro.

Art. 13 Acordul cu privire la prelucrarea și colectarea Datelor cu Caracter Personal

Furnizorul s-a conformat prevederilor Regulamentului european nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția datelor („GDPR”)-intrat în vigoare în 25.05.2018, precum și prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului, adoptată de Parlamentul României. În vederea informării dumneavoastră cu privire la protecția datelor cu caracter personal vă rugăm să consultați Politica noastră de Confidențialitate disponibilă pe https://stoc24.ro/politica-de-confidentialitate.

Art. 14 Dreptul de Autor

Întregul conținut al Website-ului, incluzând, dar fără a se limita la texte, imagini, grafice, programe pentru calculator, precum și orice alte date și aplicații, sunt proprietatea Stoc24 și/sau a partenerilor săi, fiind protejate conform Legii drepturilor de autor nr. 8/1996 cu modificările ulterioare, precum și tuturor celorlalte legi, inclusiv, dar fără a se limita la legile aplicabile privind drepturile de proprietate intelectuală și industrială. Anunțurile publicate de Utilizatori sunt obiect al drepturilor de proprietate intelectuală aparținând Utilizatorilor, fiind protejate ca atare conform legii. Preluarea oricăror informații și/sau date de pe Website, în scopul republicării, distribuirii totale sau parțiale sau în orice alte scopuri, sub orice formă, fără acordul scris prealabil al Furnizorului, este strict interzisă și se pedepsește conform legilor în vigoare.

Art. 15 Cookie-uri

Acest site folosește cookie-uri. Prin acceptarea acestor termeni și condiții vă exprimați acordul pentru folosirea cookie-urilor conform Regulamentului (UE) 2016/679. Poți consulta Politica de utilizare Cookie-uri aici.

Art.16 Legea Aplicabilă. Litigii

Toate prevederile incluse în Termenii și Condițiile de utilizare vor fi interpretate și guvernate în conformitate cu legea română în vigoare . Litigiile vor fi rezolvate pe cale amiabilă , însă în imposibilitatea realizării acestui lucru , litigiile vor fi soluționate de către instanțele judecătorești competente.

Art. 17 Acte de forță majoră

În cazuri de forță majoră Stoc24 și administratorul site-ului sunt exonerați total de orice fel de răspundere, dacă este rezultatul unor evenimente care nu țin de controlul nostru, inclusiv, dar fără a se limita la, acte de război, insurecție, revolte, terorism, lipsa forței de muncă (inclusiv grevele legale și ilegale), embargourile, întreruperile poștale, întreruperea comunicării, indisponibilitatea procesatorilor de plăți, eșecul sau lipsa infrastructurii, lipsa materialelor sau orice alt eveniment aflat în afara controlului nostru.

Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parți încetarea de plin drept a contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

Art. 18 Modificarea Termenilor și Condițiilor

Prevederile încadrate în Termenii și Condițiile de Utilizare pot fi modificate de către administratorul site-ului fără nicio notificare prealabilă și fără să a fi obligat să îndeplinească nicio altă formalitate față de utilizatori.

Modificările nu pot conduce la privarea sau limitarea drepturilor Utilizatorului legate de Serviciile Plătite achiziționate. Cele achiziționate înainte de intrarea în vigoare a modificărilor vor fi prestate în conformitate cu Termenii și Condițiile Generale în vigoare la momentul achiziției puse în aplicare pe baza normelor existente.

Cu precădere , simpla utilizare a acestui site va însemna automat acceptarea modificărilor aduse Termenilor și condițiilor de utilizare. Utilizatorul care nu acceptă conținutul modificărilor realizate își păstrează dreptul de a rezilia contractul în orice moment, de a șterge contul înregistrat pe Website și/sau de a nu mai accesa, vizita sau utiliza, în orice mod, Pagina Stoc24.